Kozan-TO 7 Haziran 2018 için yorumlar kapalı
”Elliden Kişiden Az Çalışanı Bulunan İşletmeler, İş Güvenliği Uzmanı Ve İş Yeri Hekimliğine Verilen Görevleri Yapabilecek”

Sayın Üyelerimiz;

İş yerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 21 Mayıs 2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Buna göre;

Elli kişiden  az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında İş Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebileceklerdir. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir.

İşveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol yapmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler de verebilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Önerilenler »

Yorumlar Kapalı.