Bakır, Pirinç, Sarı’ dan Mamul Eşya ile İlgili İşler

Bakır, Pirinç, Sarı’ dan Mamul Eşya ile İlgili İşler


Eski eser niteliğini haiz bakır, pirinç ve sarıdan mamul eşyanın yurt dışı edilmesini önlemek amacıyla gümrük idarelerimize ibrazı zorunlu bilirkişi raporu tanzimi ile görevli ilgili Müze Müdürlüklerine ilk başvuru Servis’ce kabul edilmektedir.