Hangi Ülke’ye Ne Düzenlenir

İHRACATTA

GÜMRÜK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN  ÜLKELER

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN EFTA ÜLKELERİ BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMINDA

EUR.1 BELGESİ DÜZENLENEN

ÜLKELER

PAAMK SİSTEMİ (STA)

KAPSAMINDA EUR.1 VEYA EUR-MED

BELGESİ

DÜZENLENEN ÜLKELER

 

ALMANYA

AVUSTURYA                                           

BELÇİKA

BULGARİSTAN

ÇEK CUM. DANİMARKA

ESTONYA FİNLANDİYA

FRANSA

HIRVATİSTAN

HOLLANDA

İNGİLTERE

İRLANDA

İSPANYA         

İSVEÇ

İTALYA

KIBRIS

LETONYA

LİTVANYA

LÜKSEMBURG

MACARİSTAN

MALTA

POLONYA

PORTEKİZ

ROMANYA

SLOVAKYA

SLOVENYA

YUNANİSTAN

 

İSVİÇRE

İZLANDA

LIECHTENSTEIN

NORVEÇ

 

ARNAVUTLUK

BOSNA-HERSEK

MAKEDONYA

KARADAĞ

SIRBİSTAN

 

FAS

İSRAİL

MISIR

SURİYE (ASKIDA)

TUNUS

ÜRDÜN

 

 

İKİLİ ANLAŞMA  GEREĞİ

EUR-1 BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER ÖZEL MENŞE (FORM-A)

BELGESİ DÜZENLENEN

ÜLKELER

GÜRCİSTAN

FİLİSTİN

ŞİLİ

MORİTYUS (AB VE AKP) ÜLKELERİ

 

İRAN 8.SÜTUN KRİTERLERİ

JAPONYA – W- GTİP NO (Tarım ürünü için P )

BEYAZ RUSYA – (P)

RUSYA FEDERASYONU- (P)

UKRAYNA – (P)

KAZAKİSTAN –(P)

AMERİKA  (P)

AVUSTRALYA (BOŞ BIRAKILACAK)

KANADA  (RESMİ ONAY YOK)

YENİ ZELANDA (RESMİ ONAY YOK)

 

LİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER  İÇİN MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENİR.

NOT: A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER  İÇİN  İHRAÇ KONUSU EŞYA

İŞLENMEMİŞ  TARIM ÜRÜNÜ VEYA AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU  (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU ÜLKELERE  A.TR  DOLAŞIM BELGESİ  YERİNE  EUR.1  DOLAŞIM SERTİFİKASIDÜZENLENİR.

 

Şatış Talepnamesi