İş Makineleri Tescil Belgesi

İş Makineleri Tescil Belgesi

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?
İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:
A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe
Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
Araç sahibine ait Faaliyet Belgesinin Fotokopisi (Oda kaydı olanlar için),
Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir).
1. Aracın cinsi
2. Markası
3. Modeli
4. Tipi
5. Net ağırlığı (kg)
6. Şasi numarası
7. Motor numarası
8. Motor gücü (bg)
9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
12. Uzunluk (cm)
13. Yükseklik (cm)
14. Genişlik (cm)
15. Tekerlek adedi,
16. Lastik tekerlekli veya paletli
17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
18. Ekipmanları
19. Takribi Değeri
20. Diğer Özellikleri
SAHİBİNİN ADI ve SOYADI

MAKİNE MÜHENDİSİNİN ADI -SOYADI

KAŞE-İMZA
Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
Oda harcı olarak 157,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırır.
B. Tescili yapılmış araçlar için;
İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe
Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir),
Oda harcı olarak 157,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırılır.
Araç sahibine ait Faaliyet Belgesinin Fotokopisi (Oda kaydı olanlar için)
C. Veraset ilamı.

D. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememsi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)