Faaliyet Belgesi

Oda Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) İşlemleri;

  • Sözlü talep edilir.
  • Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair, ortağın veya Yönetim Kurulu üyesinin adına, şirket sermayesini gösterir ve  Yabancı Dilde Düzenlenmiş Faaliyet Belgesi istendiğinde sözlü olarak banko memuruna iletilir.
  • Müracaat Yeri Merkez (Oda Sicil Hizmetleri Şubesi)