KTO Üye Kartı İşlemleri

Üye Kartı İşlemleri;

  •    Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited  şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
  •   KTO üye kartı sahipleri, KTO ile  anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşları nın indirimlerinden yararlanırlar.
  •  Üye kartı talebine ilişkin firma kaşesi altında şirket yetkili/yetkilileri tarafından imzalı dilekçesi ve kimlik adına düzenlenecek kişinin vesikalık fotoğrafı talep edilir.
  •   Müracaat yeri KTO (Oda Sicil Hizmetleri Şubesi).
  •   Ücrete tabi değildir.

Not…: Herhangi bir nedenle kullanma süresi dolmadan yeniden üye kartı almak isteyen kişi, talebinin nedenini anlatan bir dilekçe ile  ücretini yatırmak koşuluyla KTO binasından yeni üye kartı alabilir.