Üyelik Onayı

Üyelik Onayı İşlemleri

  • Üyelerce düzenlenen belgelerdeki ünvanın Odamıza kayıtlı olduğuna dair şerh verilir.
  • Müracaat yeri  merkez (Oda Sicil Hizmetleri Şubesi) ve İTO Hizmet Temsilcilikleri dir.

Ücrete tabidir.