Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozan-TO 26 Haziran 2018 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için yorumlar kapalı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte, (KOBİ) işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin kırk milyondan yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi, mikro işletme tanımının on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, küçük işletme tanımının elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi ve hazine destekli kefaletler geçici maddesi eklenmesi şeklinde düzenlenmektedir.

24 Haziran 2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazete’de açıklanan ilgili yönetmelik ekte üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Yorumlar Kapalı.