21°C
ADANA HAVA DURUMU21°C Az Bulutlu

Dernekler

- +

Dernekler veya Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

 

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticari İşletmenin Açılışına Dair Yetkili Organlar Tarafından Alınan Kararın Noter Tasdikli Sureti. (1 asıl 2 fotokopisi)

-Kararda; İşletmenin Unvanı, Açık Adresi, Sermayesi, Temsilcileri ve Bunların Uyrukları Ve Adresleri, Temsilin Şekli, İşletme Konusu açıkça Gösterilecektir.

-Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge/ Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge aslı

-Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla noter onaylı örneği,

-Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği/ Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği

-İki adet Dernek/ Vakıf tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla noter onaylı örneği,

-İşletme temsilcilerinin işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi), müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge.

-Oda Kayıt Beyannamesi(yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)

 

TEMSİLCİ TAYİNİ KARARININ TESCİL İŞLEMİ

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili yönetim kurulu kararı (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)

-Temsilcinin İşletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (ıslak imza) (1 asıl 2 fotokopi)

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Noter tasdikli adres değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

 

İŞLETMENİN KAPANIŞI

-Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe(yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)

-Noter tasdikli işletmenin kapanışına ilişkin yönetim kurulu kararı. (1 asıl 2 fotokopi)